Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych (w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego oraz rodzaju badania wskazanego w trakcie procesu rejestracji) jest Firma Handlowo Usługowa Pirania z siedzibą ul. Krótka 6, 34-600 Limanowa, a ich odbiorcą lekarze przyjmujący w gabinetach przy ul. Ślusarskiej 8/LU6 w Krakowie.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) Firma Handlowo Usługowa Pirania zawarła stosowną umowę powierzenia Państwa danych osobowych firmie hostingowej HEKKO.PL, na serwerach której to firmy przechowywane są dane związane z funkcjonowaniem strony ginekologiaipoloznictwo.pl w tym wymienione wyżej Państwa dane. Adres siedziby firmy hostingowej HEKKO.PL:

H88 S.A.
Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań,
NIP: 7822622168
REGON: 364261632
KRS: 0000612359

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu elektronicznej rejestracji pacjentów poprzez stronę internetową ginekologiaipoliznictwo.pl.

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania Państwa zgody.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, iż istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016).